گردن آویز عقیق یمانی خطی استاد طه

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی پرتقالی دورنگ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: قاب نقره زیبا و شکیل استاد اشکان لطفی با مهر طهران-مظهری