عقیق یمانی کبود خطی استاد حرّ

ذکر: یا ام کلثوم شریکه الزینب بنت الحیدر
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کبود بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب:-