عقیق یمانی سماوی خطی استاد حق

3,900,000 تومان

ذکر: دعای نادعلی ع…..
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد حسین قربانی با امضاء حق
نگین: عقیق یمانی سماوی خوشرنگ و با کیفیت
رکاب:-