عقیق یمانی سرخ پرتقالی خطی استاد حرّ

ذکر: یا جعفر بن محمد الصادق
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب:-