عقیق یمانی سرخ خطی فاخر استاد طه

ذکر: ١۴ معصوم ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار زیبا و با کیفیت
رکاب:-