عقیق یمانی سرخ خطی استاد طه

ذکر: چهار سلام زیارت عاشورا
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء)
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب:-