عقیق یمانی سرخ خطی استاد طه

ذکر: یا ابا عبدالله الحسین ع
حکاک: حکاکی زیبا و نفیس استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب:-