عقیق یمانی خطی فاخر استاد حرّ

ذکر: ذکر یونسیه (لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین)
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی فوق العاده زیبا و خوشرنگ
رکاب:-