عقیق شجر یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: السلام علیک یا شجره النبوه
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق شجر یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب:-