عقیق سرخ یمانی خطی استاد حرا

ذکر: السلام علی الطفل الرضیع ع
یا قوم ان لم ترحمونی
فارحموا هذا الرضیع
الا ای غنچه نشکفته پژمرده بهارت کو؟
چه در رفتن به تاراج خزان کردی شتاب اصغر
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد ناصر قربانی با امضاء حرا
نگین: عقیق سرخ یمانی با رگه های بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب:-