عقیق سرخ یمانی اعلای خطی استاد طه

ذکر: سوره ناس
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق سرخ یمانی فوق العاده خوشرنگ، پاک و بینظیر در طبع و رنگ
رکاب:-