عقیق سبز خطی استاد طه

ذکر: چهارده معصوم ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه(دوامضاء سفارشی)
نگین: عقیق سبز فوق العاده خوشرنگ و با کیفیت
رکاب:-