عقیق خطی یمانی سوسنی استاد حرّ

ذکر: یا فاطمه الزهرا س
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سوسنی بسیار زیبا
رکاب:-