عقیق خطی یمانی سرخ پرتقالی نفیس استاد حرّ

ذکر: یا مظلوم حسین ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی زیبا و با کیفیت
رکاب:-