عقیق خطی یمانی سرخ پرتقالی استاد حرّ

ذکر: قال النبی لا یبغض علیا الا شقی
حکاک: حکاکی زیبا و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی خوشرنگ و زیبا
رکاب:-