عقیق خطی استاد ذکر

350,000 تومان

ذکر: یا عباس ع
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: