عقیق خطی استاد ذکر

350,000 تومان

ذکر: یا زهرا س
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد خسرو آبادی با امضا ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: