عقیق خطی استاد ذکر

450,000 تومان

ذکر: هو الودود
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد خسرو آبادی با امضا ذکر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: