عقيق يماني كهنه خطي استاد حرّ

ذكر: يا مولاتي يا فاطمه اغيثيني
حكاك: حكاكي زيبا و هنرمندانه استاد رضا قرباني با امضاء حرّ
نگين: عقيق كهنه يماني پرتقالي خوشرنگ و زيبا
ركاب:-