حکاکی بسیار زیبا و هنرمندانه استاد شمیرانی

ذکر: یا ودود
حکاک: حکاکی بسیار زیبا و دلنشین استاد نوید شمیرانی با امضاء رعد( دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی دو رنگ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: –