انگشتر یاقوت زرد خطی استاد حرّ

ذکر: قال النبی لا یبغض علیا الا شقی
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: یاقوت زرد آفریقایی، درشت و بسیار زیبا و اعلاء
رکاب:-