انگشتر قلم زنی عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا حی و یا قیوم
حکاک: حکاکی فاخر و زیبای استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی خوشرنگ و باکیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد حیدری و قلم زنی سه بعدی بینظیر استاد قانونی