انگشتر فیروزه شجر نیشابور بینظیر با رنگ فوق العاده زیبا(رنگ محک) و رکاب مخراجکاری برلیان اصل و قلم زنی برجسته

نوع نگین: فیروزه شجر نیشابور با رنگی فوق العاده زیبا (رنگ محک) و طرحی بینظیر
نوع تراش: تراش هرمی
رکاب: رکاب نقره با مخراجی ۱۶ عدد برلیان لایت براون اصلی و قلم زنی برجسته استاد حجت