انگشتر فدیوم عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا زهرای مرضیه س
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی زیبا و با کیفیت
رکاب: رکاب فدیوم شکیل و فنی استاد شاه بداغی با مهر شاه مهدی