انگشتر فدیوم عقیق خطی استاد حرّ

ذکر: یا باقر العلوم
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق زرد بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب فدیوم شکیل و فنی استاد آصف قاسمی با مهر ایران-آصف