انگشتر عقیق یمانی کهنه سرخ خطی استاد طه

ذکر: بسم الله الرحمن الرحیم آیینه ایی
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه
نگین: عقیق یمانی کهنه سرخ بسیار زیبا و با کیفیت
رکاب: رکاب فدیوم شکیل، بی نقص و سفارشی با مهر نقره سازان