انگشتر عقیق یمانی کهنه خطی استاد طه

ذکر: حسبی الله
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد جواد حیدری با امضاء طه
نگین: عقیق یمانی کهنه پرتقالی تیره خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل و فنی مدل شکوفه استاد مرتضی قاسمی با مهر ایران-قاسمی