انگشتر عقیق یمانی کهنه خطی استاد حرّ

ذکر: یا قاهر العدو یا والی الولی یا مظهر العجائب یا مرتضی علی
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کهنه پرتقالی بییار اعلاآ و زیبا
رکاب: رکاب فدیوم مدل پولکی دور اشک و هلال زیبا و فنی استاد نعیم قاسمی