انگشتر عقیق یمانی کبود خطی استاد حرّ

ذکر: یا خدیجه کبری س ام المؤمنین
حکاک: حکاکی زیبا و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کبود بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری