انگشتر عقیق یمانی پرتقالی خطی استاد حرّ

ذکر: یا حسن انت معز المؤمنین
حکاک: حکاکی فاخر و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی فوق العاده خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل و فنی استاد مرتضی قاسمی با مهر ایران-قاسمی