انگشتر عقیق یمانی نباتی خطی استاد طه

ذکر: حسین منی و انا من حسین
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد جواد حیدری با امضاء طه
نگین: عقیق یمانی نباتی زیبا و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل با مهر طهران-مظهری