انگشتر عقیق یمانی نباتی خطی استاد حرّ

ذکر: یا ام البکا رقیه س
حکاک: حکاکی زیبا و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی نباتی خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری