انگشتر عقیق یمانی مشکی خطی استاد حرّ

ذکر: یا قتیل العبرات
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی مشکی زیبا و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد ابراهیم آذری همراه با مخراجی برلیان طبیعی استاد طاقت فرسا