انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد طه

ذکر: یا امام حسین ع
حکاک: خکاکی فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه( دو امضاء)
نگین: عقیق یملنی سرخ فوق العاده زیبا و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد مهدی کریمی