انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد طه

ذکر: فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه
نگین: عقیق یمانی سرخ خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب فدیوم شکیل و فنی استاد نعیم قاسمی