انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد طه

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل، زیبا و فنی استاد امیر لطفی