انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد طه

ذکر: یا ابا الفضل ع
حکاک: حکاکی زیبا و نفیس استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل و فنی استاد مرتضی قاسمی با مهر ایران-قاسمی