انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: یا ام کلثوم س
یا مولاتی
شهیده غم گودال
بنت امیر المؤمنین ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ-بکاء
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری