انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: یا خدیجه الکبری ام المؤمنین
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری