انگشتر عقیق یمانی سرخ خطی استاد حرّ

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد وحید نقیئی و قلم زنی زیبای استاد قانونی