انگشتر عقیق یمانی زرد شرف الشمس استاد حرّ

ذکر: شرف الشمس
حکاک: حکاکی هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی زرد خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره شکیل مدل فیلی استاد ابراهیم آذری