انگشتر عقیق یمانی خطی نفیس استاد حرّ

ذکر: لا یبغض علیا الاشقی
حکاک: حکاکی هنرمندانه و نفیس استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی دورنگ بسیار زیبا و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل با مهر طهران-شایق