انگشتر عقیق یمانی خطی استاد طه

ذکر: من من اظهر الجمیل و ستر القبیح
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء)
نگین: عقیق یمانی کهنه سرخ خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب فدیوم مدل حصیری بسیار شکیل و فنی استاد محمد خانی