انگشتر عقیق یمانی خطی استاد طه

ذکر: شریفه ومن یتق الله…
حکاک: خکاکی نفیس و فاخر استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء سفارشی)
نگین: عقیق یمانی زرد فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب فدیوم زیبا و شکیل استاد ابوالحسنی با مهر ایران-عابد