انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: پنج تن آل عبا (ع)
حکاک: حکاکی فوق العاده زیبا و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق کهنه قواره دار یمانی پرتقالی اعلاء و بسیار خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره دستساز با مهر استاد رحمانی
فروخته شد.