انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا فاطمه الزهرا س
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره شکیل با مهر کیمیا