انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: مظلومه زهرا س
یا علی برگو چرا از میخ در خون میچکد
یا فضّه خذینی والله قتل ما فی احشائی
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ-بکاء
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی بسیار زیبا و باکیفیت
رکاب: رکاب نقره سفارشی زیبا و شکیل استاد مرتضی قاسمی