انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا امام حسن ع
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی خوشرنگ و زیبا
رکاب:-