انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: علی باب الحکمه رب العالمین
حکاک: حکاکی فاخر و زیبا استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی بسیار زیبا و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد وحید نقیئی همراه با مخراجی برلیان طبیعی استاد طاقت فرسا