انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا امام حسین ع
حکاک: حکاکی فاخر و زیبای استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کهنه پرتقالی بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب: رکاب فدیوم ۴ مهر سفارشی نقره سازان